Skip to main content.

Contact address

Ramon Vilaseca Alavedra (coordinator)
Departament de Física i Enginyeria Nuclear
Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa
Universitat Politècnica de Catalunya
Colom 11, 08222 Terrassa, Barcelona (Spain)
Phone: (34) 93 739 8137
Fax: (34) 93 739 8000